Vision, Mission and Policies

Vision - Vizyon

Company will strive for a long-term ZERO TOLERANCE culture aiming to have:

 • No accidents,
 • No health-related incidents,
 • No marine and atmospheric pollution,
 • No oil spills,
 • No loss of process capability,
 • No lapses in security.
 • Uzun vadeli SIFIR TOLERANS kültürünün oluşumu için, şirketinin sarf edeceği çabaların amacı:

 • Sıfır kaza
 • Sağlığa ilişkin sıfır olay,
 • Sıfır deniz ve atmosfer kirliliği,
 • Sıfır yük ve yakıt kaçağı,
 • Sıfır süreç kaybı,
 • Sıfır güvenlik açığı.
 • Mission - Misyon

  Our mission is to provide First-Class ship management services that meet or exceed safety, environmental and customer requirements and conduct our operation in a manner to ensure that Quality, Health, Safety, Security and Environmental considerations remain top priority for the Company’s management and employees. Prevention of accidental risks and losses due to process failure are recognized as an integral part of our continuous improvement culture.

  Misyonumuz birinci sınıf gemi işletme servisi sağlayarak ; Kalite, Sağlık, Emniyet, Güvenlik ve Çevre ile ilgili oluşumların önceliğinin, şirket yönetimi ve çalışanları için en üst düzeyde ve kalıcı olmasını sağlamaktır. Süreç hatalarına bağlı kaza ile oluşabilecek risklerin ve kayıpların önlenmesi, sürekli iyileştirmeye yönelik kültürümüzün bir parçası olarak kabul edilmektedir.

  Health, Welfare and Safety Policy - Sağlık, Refah ve Emniyet Emniyet Politikası

  Besiktas Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret A.S., its Directors and Senior Management are fully committed to ensuring the health, welfare and safety of all crew members and staff on board its vessels and in its offices, contracted personnel and any other persons who are directly or indirectly linked with its business and operations.

  Besiktas Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret A.S. is committed to conducting its business with integrity and in accordance with all international, national and local laws and other requirements to which its business activities are subject.

  Besiktas Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret A.S. will ensure that the concept of safe operations is conveyed and understood by all employees and that safe working practices are fully implemented on board all its ships.

  Besiktas Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret A.S. is committed to keep highest welfare standards on board fleet vessels and in the office. All ships are provided with highest standard of water, food and equipment to ensure crew welfare. Activity equipment such as gym, games and internet connection are provided to crew members without any charge.

  The Company System complies with the requirements of OHSAS 18001 ‘Occupational Health and Safety Management System’ Şirketin sistemi, OHSAS 18001 ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ şartlarıyla uyum içindedir.

  Relevant procedures and operational instructions are included in the Safety Management System (SMS) that Besiktas Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret A.S. implements, maintains and monitors.

 • Safety at sea
 • Injury, occupational diseases and human loss prevention
 • Prevention of damage to property (vessel and cargo)
 • Besiktas Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret A.S., İdarecileri ve Üst Yönetimi, gemilerinde ve ofisinde çalışan gemi adamı ve personelinin, kontrat bazında, doğrudan veya dolaylı olarak şirketin işi ve operasyonları ile bağlantılı olan diğer tüm kişilerin sağlık ve emniyetini tamamen sağlamayı kabul etmiştir.

  Besiktas Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret A.S. İşlevlerini, ilgili yerel, ulusal ve uluslar arası kanunlar ve diğer gereklilikler çerçevesinde yürütmeyi bir görev saymıştır.

  Besiktas Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret A.S. emniyetli operasyon kavramının tüm çalışanlar tarafından benimsenip anlaşılmasını ve Şirket gemilerinde, bunlarla ilgili tüm uygulamaların eksiksiz yerine getirilmesini sağlayacaktır.

  Beşiktaş Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret A.S. filo gemileri ve ofisinde en yüksek refah standartlarını korumakta kararlıdır. Tüm gemilere mürettebatın refahı için en yüksek standartta su, gıda ve ekipman sağlanmaktadır. Spor salonu, oyun ve internet bağlantısı gibi aktivite ekipmanları, mürettebat üyelerine hiçbir ücret ödemeden sağlanmaktadır.

  Besiktas Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret A.S. aims to achieve the following objectives, through implementation of our Health and Safety Protection Policy in line with our OHSAS 18001 Certification: Besiktas Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret A.S. olarak amacımız, Şirketimizin OHSAS 18001 sertifikasyonu doğrultusunda, Sağlık ve Emniyet Politikasını uygulayarak aşağıdaki hedeflere ulaşmaktır.

 • Denizde emniyet
 • Yaralanma, meslek hastalıkları ve can kaybını önlemek
 • Mal (gemi ve yük) hasarını ve kaybını önlemek
 • Besiktas Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret A.S. Emniyetli Yönetim Sistemi içeriğindeki ilgili prosedürleri ve işletme talimatlarını korur, uygular ve takip eder.

  Environmental Protection Policy - Çevre Koruma Politikası

  Besiktas Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret A.S. and its Senior Management are fully committed to a ZERO TOLERANCE (Zero Spill/Pollution) and minimising the environmental impact of operations policy ensuring that the waters on which its ships operate are protected from pollution and continuously strive to identify and correct any conditions perceived to be unsafe and hazardous to the environment.

  Besiktas Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret A.S. is committed to conducting its business with integrity and in accordance with all international, national and local laws and other requirements to which its business activities are subject.

  Pollution of the environment by a ship can be caused in a number of ways both as a result of system failure and of human error. Besiktas Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret A.S. is committed to preventing both sources of error through a planned maintenance program and a program of education and training of staff, and through implementation of a set of procedures in accordance with its Safety Management System.

  The objective of the Company is to prevent pollution of the environment from the following sources related to the aspects of its operations:

 • Oil
 • Noxious Liquid Substances
 • Gas
 • Oil Emissions (stern tube luboil, bilge, sludge)
 • Cargo Residues
 • Sewage
 • Garbage
 • Dangerous Goods
 • Ballast Water
 • Cargo Vapour, VOC
 • Greenhouse Gases - Halons and CFCs
 • Funnel Emissions (CO2, NOX, SOX, particular matter)
 • Effluent discharges (IGS discharge, grey water)
 • Noise, including Underwater disturbance
 • Anti-Fouling Paints.
 • Besiktas Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret A.S. shall achieve this objective by maintaining, implementing, and monitoring relevant SMS procedures and operational instructions.

  Besiktas Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret A.S. ve Üst Yönetimi, Şirket gemilerinin çalışmakta olduğu suları SIFIR TOLERANS (Sıfır Döküntü/Kirlilik) ve operasyonların çevre etkisini azaltma ilkesiyle kirliliğe karşı korumayı ve çevre için emniyetsiz ve tehlikeli sayılabilecek oluşumları önceden belirlemek ve düzeltmek için sürekli bir çaba içinde olmayı görev saymıştır.

  Besiktas Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret A.S. İşlevlerini, ilgili yerel, ulusal ve uluslar arası kanunlar ve diğer gereklilikler çerçevesinde yürütmeyi bir görev saymıştır.

  Bir gemi, insan veya ekipman hatalarının sonucu olarak birçok nedenden dolayı çevre kirliliği yapabilir. Besiktas Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret A.S. Planlı Bakım Programı, çalışanların eğitim ve talim programı ve Emniyetli İşletim Sisteminde yer alan prosedürlerini uygulayarak her iki kaynaktan gelebilecek hataları önlemeyi amaç edinmiştir.

  Şirketin amacı, aşağıdaki kaynaklara ait operasyonların oluşturabileceği çevre kirliliğini önlemektir:

 • Yağ, Yakıt
 • Zararlı ve Zehirli Sıvı Maddeler
 • Gaz
 • Yağ emisyonları (stern tüp yağı, sintine, slac)
 • Yük Atıkları
 • Pis Sular
 • Çöp Atıkları
 • Tehlikeli Maddeler
 • Balast Suları
 • Yük buharları, VOC
 • Sera Gazları Halon ve Soğutma Gazları
 • Baca Emisyonları (CO2, NOX, SOX, particular matter)
 • Atık tahliyeleri (Inert çıkışı, pis su)
 • Gürültü, su altı etkisi dahil
 • Zehirli Boyalar
 • Besiktas Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret A.S. ilgili SMS prosedürlerini ve işletim talimatlarını koruyarak, uygulayarak ve bunları izleyerek bu amacına ulaşacaktır.

  Quality Policy - Kalite Politikası

  It is the Policy of Besiktas Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret A.S. to provide quality and professional ship management services to Ship-owners and Charterers, in order to gain the confidence of its clients, seafarers and the marine industry in general, and to be recognized as a trustworthy and dependable ship management Company.

  The Company adopts a proactive approach concerning needs of its clients and is responsive to their comments, requests, suggestions or complaints, trying always to improve the value of its service.

  The Company sets measurable and meaningful quality objectives, follows and reviews them for ensuring continuous improvement.

  It is required from all Company employees to know and understand this Policy.

  Şirket, sürekli iyileştirmeyi sağlamak için ölçülebilir ve başarılabilir kalite hedeflerini koyar, bunları takip eder ve gözden geçirir

  Müşterilerinin, gemi adamlarının ve genel olarak Denizcilik sektörünün güvenini kazanmakla birlikte aranan ve güvenilir bir Şirket olarak anılmak için Gemi Sahiplerine ve Kiracılara kaliteli ve profesyonel bir gemi işletmeciliği hizmeti vermek Besiktas Likid Tasimacilik Denizcilik Ticaret A.S.’Nin Politikasıdır.

  Şirket, müşterilerinin gereksinimlerine ve onların yorumlarına, isteklerine, önerilerine veya şikayetlerine karşı daima önleyici tedbirleri de içeren bir uygulamayı benimser, servis kalitesini sürekli iyileştirmeye çalışır.

  Tüm Şirket çalışanlarının bu politikayı bilmesi ve anlaması gereklidir.

  Energy Conservation Policy - Enerji Koruma Politikası

  Besiktas Ship Management is committed to utilize various forms of energy in a cost effective and efficient manner in order to conserve energy resources and achieve energy performance improvement for a cleaner environment. This policy covers shipboard operations and also office energy consumption considering the nature and scale of the organizations energy use and consumption. With this policy;

 • Company aims to minimize use of energy and its purchased cost by continuous measuring and controlling the energy index and its cost.
 • Company Energy Management Plan and Policy is appropriate to the nature and scale of the organization's energy use and consumption;
 • Company promotes energy awareness culture in the organization and amongst to our employees.
 • Company aims continual improvement in energy performance;
 • Company ensures the availability of information and of necessary resources to achieve objectives and targets;
 • Company ensures periodic energy audits carried out and identified improvements implemented, if any
 • Company complies with applicable legal requirements and other requirements to which the organization subscribes related to its energy use, consumption and efficiency;
 • Company provides the framework for setting and reviewing energy objectives and targets;
 • Company supports the purchase of energy-efficient products and services, and design for energy performance improvement;
 • Company documented and communicated this policy and plan at all levels within the organization;
 • Company regularly reviews and updates the policy and plan as necessary.
 • Company benchmarks continuously our performance against the industry.
 • Beşiktaş Gemi İşletme, daha temiz bir çevre için enerji kaynaklarını korumak ve enerji performansının geliştirilmesini sağlamak amacıyla uygun maliyetli ve etkili bir tutum içerisinde, çeşitli enerji formlardan faydalanılmasını kendisine amaç edinmiştir. Bu politika, doğayı ve organizasyonun enerji kullanım ve tüketim ölçeğini düşünerek, gemi operasyonlarını ve ofis enerji tüketimlerini kapsamaktadır. Bu politika ile beraber;

 • Şirket, devamlı olarak enerji indeksini ve bunun maliyetini kontrol ederek, enerji kullanımını ve maliyetlerini minimalize etmeyi amaçlamaktadır.
 • Şirket Enerji Yönetim Planı ve Politikası, doğaya ve organizasyonun enerji kullanım ve tüketim ölçeğine uygundur;
 • Şirket organizasyon içinde ve çalışanlar arasında enerji farkındalık kültürünü desteklemektedir.
 • Şirket enerji performansındaki süreğen gelişimi amaçlamaktadır;
 • Şirket amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakların ve bilginin mevcudiyetini sağlar;
 • Şirket düzenli olarak periyodik enerji denetimlerinin gerçekleştirilmesini ve eğer varsa, belirlenen gelişmelerin uygulanmasını sağlar.
 • Şirket, organizasyonun enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak organizasyonun onayladığı yürürlükte olan yasal hükümler ve diğer hükümlere uyum sağlar;
 • Şirket enerji amaç ve hedeflerinin değerlendirilmesi ve düzenlenmesi için çerçeveyi sağlar;
 • Şirket, enerji verimli ürün ve hizmetlerin satın alınmasını ve enerji performansının iyileştirilmesini desteklemektedir;
 • Şirket bu politikayı dokümante etmiş ve bildirmiştir ve organizasyon içerisinde tüm aşamalarını planlamaktadır;
 • Şirket gerekli görüldüğünde düzenli olarak politikasını değerlendirir ve günceller.
 • Şirket performansımızı devamlı olarak endüstri ile karşılaştımalı olarak değerlendirir.
 •